Stoelmassage, kosten en de belasting

Stoelmassage op de werkplek is een preventief middel om stress en werkgerelateerde klachten te verlichten en te voorkomen. Ook de overheid ziet het belang hiervan en wil graag dat beroepsziektes zoals RSI (CANS) minder voorkomen. De werknemer is wettelijk verantwoordelijk voor het arbeidsrisico van de werknemer.

De kosten van stoelmassage mogen, onder bepaalde voorwaarden, geheel als bedrijfskosten worden aangemerkt.

Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Meer informatie op de site van de belastingdienst