Steeds meer piekeraars op de werkvloer.

De afgelopen jaren zijn werknemers meer gaan piekeren. Dit blijkt uit de antwoorden die ruim 26.000 mensen invulden in doorlopend onderzoek van Arbo Unie dat inzicht geeft in gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Sinds 2006 is het percentage deelnemers dat hierin aangeeft problematisch te piekeren gestegen van 15 tot 23%. De stijging is het grootste onder twintigers en dertigers. Hoe helpt u voorkomen dat dit gepieker leidt tot verminderde productiviteit en verzuim?

“Piekeren is een belangrijke stressreactie”, vertelt bedrijfsarts Ernst Lutgert van Arbo Unie. “Mensen die piekeren draaien in een cirkeltje rond in hun eigen gedachten. Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen over hun baan, hun hypotheek of hun kinderen en komen daar niet uit. Dat hoeft niet per se te leiden tot burnoutverschijnselen of uitval, maar het is wel een risico. Daarom is het goed om er als werkgever alert op te zijn.”

Prestatiedruk
Dat vooral relatief jonge medewerkers meer piekeren dan voorheen, heeft volgens Lutgert onder andere te maken met een toegenomen prestatiedruk. “In mijn spreekkamer zie ik veel twintigers en dertigers met overbelastingsklachten. Vaak hangen die samen met een combinatie van hun persoonskenmerken  en de hoge eisen die ze zichzelf opleggen. De balans tussen (wat ze denken dat) er van ze gevraagd wordt en wat ze leveren, is zoek. Ze hebben het gevoel dat ze móéten presteren, anders liggen ze eruit. Om deze onzekerheid over hun eigen functioneren te maskeren, gaan ze ‘overachieven’. Alles moet een tien zijn. Niet alleen in hun werk, maar ook thuis en op Facebook.”

Preventie
Hoe zijn deze klachten te verminderen en hoe voorkom je dat ze leiden tot uitval? Lutgert: “De werkomgeving heeft zeker invloed. Een open bedrijfscultuur waarin overbelasting en stressreacties zoals piekeren bespreekbaar zijn en niet worden gezien als falen, draagt al veel bij. Het helpt als leidinggevenden stresssignalen herkennen en tijdig het gesprek aangaan. De coaches van Fit for Work kunnen daarbij ondersteunen. Ook de medewerkers zelf kunnen hun klachten terugdringen. Om daarbij te helpen bieden we bijvoorbeeld programma’s en trainingen aan om hen mentaal weerbaarder te maken, zodat ze beter gewapend zijn tegen stress.”

(Bron: Arbo Unie)