Sporten en Bewegen: goed voor de baas!

In de periode 2009-2016 moet het percentage Nederlanders dat minimaal één keer per week aan sport doet, stijgen van 63 naar 75 procent. Dat is althans een van de doelstellingen van het Olympisch Plan. Niet de verenigingen, maar vooral de bedrijfssport zal in die groei moeten voorzien. Pon Holding is één van de bedrijven die haar werknemers stimuleert meer te bewegen en gezonder te leven. Met resultaat! Het arbeidsverzuim ligt mert 3,2% ruim onder het landelijke gemiddelde van 4,8%.”Het streven is één van de gezondste bedrijven van Nederland te zijn”.

Een echt hoge vlucht heeft de bedrijfssport in Nederland nog niet genomen. Uit onderzoek van NOC*NSF in 2007 bleek dat van de 7 miljoen werknemers de helft niet sport. Driekwart van de ondervraagde bedrijven zei bewegen wel belangrijk te vinden, maar slechts een kwart bood daadwerkelijk een vorm van bedrijfssport aan. Is voor werkgevers de organisatie en de beschikbaarheid van facaliteiten de grootste belemmering, werknemers voeren tijd en motivatie aan als redenen om maar mondjesmaat gebruik te maken van het aanbod. Bij beide partijen bleek voorts enige onwennigheid ten aanzien van het fenomeen.

Sporten bewegen worden in Nederland van oudsher als het terrein van de verenigingen gezien. Toch lijkt een doorbraak van de bedrijfssport aanstaande. Werkgevers als Ahold, KLM, Rabobank en ABN-Amro organiseren, al dan niet in samenwerking met ziektekostenverzekeraars, clinics waar werknemers collectief kennis kunnen maken met specifieke sporten of bieden complete bedrijfssportprogramma’s aan. Illustrief is de stijgende deelname aan Nederlands grootste bedrijvenloop, de Dam tot Damloop. Daaraan namen vorig jaar ruim dertigduizend lopers deel, verdeeld over meer dan 3000 bedrijventeams.

Meer en beter presteren
Eén van de lichtende voorbeelden op het gebied van de bedrijfsport is Pon Holdings, dat zich van autodealer heeft ontwikkeld tot een handelsreus op het gebied van de import, verkoop, onderhoud, reparatie, verhuur en leasing van auto’s, grondverzetmatrieel, intern transport, motoren en andere kapitaalgoederen. Het bedrijf telt 11.000 werknemers, verdeeld over 250 vestigingen in elf landen.

Toen in 2006 de wijzigingen in het ziektekostenstelsel van kracht werden en iedere Nederlander zich moest verzekeren, intrduceerde het bedrijf met Pon Fit een breed pakket van maatregelen en initiatieven, gericht op de lichaamelijke en geestelijke gezondheid van zijn medewerkers. Aandacht voor de werknemer was altijd een pijler van de bedrijfsfilosofie, en Pon weet zich daarbij ondersteund door de vele binnen- en buitenlandse studies waaruit telkens weer bleek dat de gezondheid van de werknemers (ook) een economisch belang dient: fitte en gezonde werknemers zitten beter in hun vel, werken met meer plezier en presteren meer en beter.

Mettertijd groeide Pon Fit uit tot een compleet gezondheidsprogramma, gestoeld op drie pijlers: Fit worden, Fit blijven en Fit zijn. Naast een uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis Achmea biedt Pon Fit de medewerkers ook een breed scala van arbeidsgerelateerde zorg, variërend van een multidiscipinaire behandeling bij rugklachten, een cursus stoppen met roken, tot een cursus hartreanimatie. Ook worden werknemers met concrete programma’s en persoonlijke voedingsadviezen gestimuleerd gezond te eten en voldoende te bewegen. En wie van leefstijl wil veranderen, maar het niet op eigen kracht kan, kan terecht bij fysiotherapeuten en diëtisten voor coaching.

Selectieve zorg
Belangrijk is ook de rol van de bedrijfsartsen. Alle ruim 60 werkmaatschappijen van Pon in Nederland hebben via de Arbodienst de beschikking over een bedrijfsarts, die altijd kan worden geraadpleegd tijdens het werk. Sommige bedrijfsartsen hebben zelfs een vast spreekuur in het bedrijf. Ook verrichten zij de driejaarlijkse Pon Health Check, een gezondheidskeuring die werknemers een zo goed en volledig mogelijk inzicht geeft in de eigen gezondheid. Derde loot aan het Pon Fit gezondheidsprogramma is de vorming van sportcommunities. Het Pon Fit Running Team startte in 2006 met 18 personen en telt inmiddels 150 medewerkers van verschillende Pon-bedrijven, die trainingen en clinics organiseren op elk niveau. In navolging van het Running team werd in 2007 het Pon Fit Mountainbike Team opgericht, dat clinics en toertochten organiseert. Ook kunnen Pon-werknemers tegen korting golfcursussen volgen en tijdens het winterseizoen schaatslessen. In totaal zijn in de verschillende communities nu meer dan 600 mensen actief.

Drie jaar na introductie van Pon Fit spreekt manager Rik-Jan Modderkolk van een succes.”Investeren in gezondheid werkt. Voor elke euro die we erin stoppen, krijgen we er drie terug in de vorm van dalend ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit en een lager personeelsverloop. In 2008 was het arbeidsverzuim bij ons 3,2%. En omdat onze werknemers 25% minder gebruik maken van specialistische zorg dan gemiddeld het geval is, zijn de kosten voor de ziektekostenverzekeraar gedaald en kunnen we voor volgend jaar afspraken maken over lagere premies. Los van de cijfers: voor Pon als bedrijf telt vooral dat we goed voorbereid willen zijn op de toekomst en willen anticiperen op de vergrijzing en welvaartsziekten als overgewicht en diabetes. Om die reden heeft Zilveren Kruis veel belangstelling voor deze selectieve vorm van zorg. Door werknemers wordt de aandacht van het bedrijf voor hun gezondheid beter gewaardeerd. “Het streven is nu om binnen vijf jaar een van de gezondste bedrijven van Nederland te zijn”.

(Bron: SPORT & Strategie, juli 2009, jaargang 3, editie 4. Auteur: Frans Oosterwijk)