Sollicitatie: verboden te vragen naar de gezondheid

De regels rondom gezondheidsvragen tijdens een sollicitatie worden aangescherpt: het is binnenkort verboden voor een werkgever om te vragen naar de gezondheid van een sollicitant.

De regels die bepalen wat er wel en niet gevraagd mag worden aan een sollicitant vind je in de Wet op de medische keuringen (WMK) en het Besluit aanstellingskeuringen. Door een wetswijziging worden binnenkort bepaalde regels hierin aangescherpt, waardoor medische keuringen alleen nog maar door een keuringsarts mogen worden uitgevoerd. Het is een werkgever dan expliciet verboden zelf naar de gezondheid, ziekte én vorig ziekteverzuim van een sollicitant te vragen.

Wanneer aanstellingskeuring?
In de WMK staan regels over de vraag wanneer een aanstellingskeuring mag plaatsvinden en onder welke voorwaarden. Deze regels zijn vrij streng, maar helaas zijn veel werkgevers en werknemers niet op de hoogte hiervan. Veel werkgevers vragen nog naar de gezondheid van een sollicitant en beseffen vaak niet dat zulke vragen onder het begrip ‘keuring’ vallen in de zin van de WMK. De wet is daarom nu aangepast en verduidelijkt.

Keuring is uitzondering
Slechts in uitzonderingsgevallen mag een werkgever een sollicitant een aanstellingskeuring laten ondergaan. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de keuring slechts is toegestaan voor een beroep waaraan risico’s zijn verbonden voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer zelf of anderen. Hier valt te denken aan beroepen met bijzondere functie-eisen, zoals  piloten, duikers en brandweerlieden. Het is duidelijk dat beoefenaars van deze beroepen aan bepaalde medische eisen moeten voldoen.

Op welk moment?
Ook over het moment van keuring verschaft de wet duidelijkheid. Een aanstellingskeuring mag pas plaatsvinden aan het eind van een selectieprocedure, na alle overige beoordelingen van de sollicitant. Alleen de uitgekozen sollicitant komt dus in aanmerking voor een dergelijke keuring. Ook dan is het de keuringsarts die de keuring uitvoert en niet de werkgever.

Als een aanstellingskeuring niet voldoet aan de eisen van de WMK, dan kun je je medewerking weigeren en een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Het is nog niet bekend wanneer de wijziging precies ingaat.

(Bron: juroFoon)