Slechte loonadministratie risico werkgever.

Als de administratie van je werkgever zo slecht is dat daaruit niet kan worden afgeleid hoeveel uren je hebt gewerkt, dan kan dat voor rekening van de werkgever komen.

Niet zelden vindt een arbeidsconflict zijn oorsprong in een geschil over loon of gewerkte uren. Idealiter ligt natuurlijk vast hoeveel uren een werknemer werkt en hoeveel loon hij krijgt. Maar hoe zit het juridisch als het onduidelijk is hoeveel uren een werknemer heeft gewerkt?

Vermoeden van arbeidsomvang
Is er schriftelijk niets vastgelegd en heeft het dienstverband minimaal drie maanden geduurd, dan wordt ervan uitgegaan dat de overeengekomen arbeid een omvang heeft die gelijk is aan de gemiddelde omvang van de maandelijkse arbeidsduur in de drie voorafgaande maanden. Dit wordt ook wel het rechtsvermoeden van de arbeidsduur of de arbeidsomvang genoemd.

Overwerk
Is er wel een arbeidsovereenkomst, maar werk je structureel meer uren dan op je arbeidscontract staan vermeld? Dan geldt dat je eveneens een beroep op dit vermoeden van arbeidsomvang kunt doen om je overuren uitbetaald te krijgen.

Tegenbewijs
Uiteraard kan je werkgever in dit laatste geval tegenbewijs leveren. Hij moet dan aantonen dat er van een structurele overschrijding van de overeengekomen arbeidsuren geen sprake is.

Daarbij geldt wel dat als je werkgever zijn administratie niet op orde heeft, hij dit niet tegen je kan gebruiken. Een dergelijke omstandigheid komt doorgaans voor risico en rekening van je werkgever.