Schadevergoeding € 42.500 voor RSI-klachten

Een werknemer met RSI-klachten heeft onlangs een schadevergoeding van maar liefst € 42.500 gekregen, omdat zijn werkgever te weinig maatregelen nam om de werkplek van de werknemer te verbeteren. Daarnaast deed de werkgever geen moeite om de werknemer weer naar werk te begeleiden. Het opvallende van deze zaak was dat de man in dienst was van de Arbo Unie, een arbodienst die langdurig zieke werknemers begeleidt bij hun re-integratie.

Werknemers die langdurig en onafgebroken beeldschermwerk verrichten, lopen het risico op RSI-klachten. U bent als werkgever dan verplicht om maatregelen te nemen om de werkplek van de werknemer te verbeteren. Onlangs heeft Bureau Beroepsziekten FNV (BBZ) een schadevergoeding van € 42.500 bedongen voor een werknemer die door zijn werk RSI-klachten had opgelopen. De werknemer werkte vijf tot zes uur zonder pauzes achter een computer op een slecht ingerichte werkplek.

Geen acties voor verbetering
Na vijf jaar dienstverband belandde de werknemer door zijn RSI-klachten en een te hoge werkdruk gedeeltelijk in de WAO. De man meldde de kwestie bij BBZ, dat de werkgever aansprakelijk stelde voor de schade. De werkgever had tijdens de ziekteperiode namelijk geen acties ondernomen om de situatie van de werknemer te verbeteren. Ook spande de werkgever zich niet in voor de re-integratie van de werknemer. De man werd zelfs tijdens zijn re-integratie gevraagd om over te werken en werk mee naar huis te nemen.

Houd rekening met de vijf W’s
Wilt u RSI-klachten bij werknemers in uw organisatie voorkomen, houd dan rekening met de vijf W’s:

  • Werktaken; zorg voor voldoende afwisseling in het takenpakket.
  • Werktijden; laat uw werknemers regelmatig pauzes nemen.
  • Werkdruk; zorg dat de werkdruk goed verdeeld is.
  • Werkplek; richt een ergonomisch verantwoorde werkplek in.
  • Werkhouding; zorg voor voldoende waardering, zekerheid, voldoening, status en ontplooiing.

Meer tips om RSI-klachten bij werknemers te voorkomen vindt u op Fit for Work