Risico’s hoge bloeddruk onderschat

Een hoge bloeddruk is een van de grootste risicofactoren voor hartziekten. De meeste Nederlanders geloven echter dat zij geen risico lopen op een hoge bloeddruk aangezien er geen duidelijke symptomen zijn. Bovendien gelooft bijna de helft ten onrechte dat een hoge bloeddruk kan worden genezen. Een te hoge bloeddruk (hypertensie) wordt vaak ‘de sluipmoordenaar’ genoemd. Een derde van de Nederlanders die aan hypertensie lijdt, is zich namelijk niet bewust van het probleem. Er zijn geen duidelijke symptomen, dus pas als de bloeddruk wordt gemeten worden die mensen zich bewust van hun conditie.

Onbekend
Uit een onderzoek onder bijna 1600 Duitsers, Fransen en Nederlanders blijkt dat meer dan driekwart van de respondenten niet weet wat hun bloeddruk is. De meeste denken geen risico te lopen omdat ze jong zijn. De grootste risicogroep ligt echter tussen de 35 en 65 jaar.

Factoren
“Veel hartkwalen kun je voorkomen als een hoge bloeddruk in een vroeg stadium wordt gedetecteerd en behandeld.” vertelt Bernard Waeber, professor aan het Universitaire Ziekenhuis in Lausanne, Zwitserland.
“De meeste mensen denken dat een hoge hartslag en het BMI factoren zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Dit is een misvatting! De drie belangrijke gezondheidsfactoren zijn de bloedsuikerspiegel, cholesterolniveau en de bloeddruk.” Volgens Waeber moet iedereen zijn waarden kennen om het risico op hart- en vaatziekten te beperken.

Bloeddruk meten
Iets meer dan de helft van de Nederlandse bevolking laat de bloeddruk meten bij de dokter. Slechts een klein percentage van de respondenten (9,6 procent) controleert de bloeddruk thuis, dit in vergelijking tot 39 procent van de Duitsers.

Voorlichting
Daarnaast denkt bijna de helft van de Nederlanders ten onrechte dat een te hoge bloeddruk volledig kan worden genezen. Slechts 35 procent weet dat hypertensie niet kan worden genezen, maar alleen onder controle gehouden kan worden. Vandaar dat er volgens de respondenten meer gedaan moet worden aan voorlichting over de risico’s. De overheid wordt als belangrijkste “voorlichter” gezien (79,6 procent), gevolgd door doktoren (57,8 procent). Nederlanders zijn eerder geneigd informatie op te zoeken op internet, in medische tijdschriften of advies te vragen aan de doktor dan dat ze advies vragen aan vrienden en familie.

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Marketagent.com in opdracht van Kaz Europe, de fabrikant van Braun bloeddrukmeters. De 1592 respondenten van onderzoek waren tussen de 35 en 65 jaar en kwamen uit Duitsland, Nederland en Franks. In totaal namen 553 Nederlanders deel.

Donderdag 29 september is het Wereld Hartdag.