Redelijke ontslagvergoeding bij kort dienstverband?

‘Ik ben ontslagen na een jaar dienstverband, zonder dat mij veel te verwijten valt. Met de kantonrechtersformule krijg ik maar een hele lage ontslagvergoeding. Dat is toch niet eerlijk?’

Antwoord:
Sinds een tijdje is de methode van een rechter om een ontslagvergoeding te berekenen, de kantonrechtersformule, ook van toepassing op korte dienstverbanden. Deze methode berekent de ontslagvergoeding aan de hand van het aantal dienstjaren, het bruto loon en de zogenaamde correctiefactor.

Als er sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse mogelijkheid tot opzegging, is de ontslagvergoeding gelijk aan het salaris over de nog resterende periode. In de andere gevallen wordt de ontslagvergoeding op bovenstaande manier berekend. Er zijn echter altijd uitzonderingssituaties.

Hoge ontslagvergoeding
De kantonrechter in Haarlem kende onlangs een hoge ontslagvergoeding toe, waarbij werd afgeweken van de kantonrechtersformule. Hoewel de werknemer minder dan een jaar in dienst was geweest, kreeg hij een ontslagvergoeding van maar liefst 75.000 euro.

De werknemer, een 46-jarige marketing manager, verdiende 9.375 bruto per maand. Hoewel de werknemer dacht goed te functioneren, kreeg hij van zijn werkgever te horen dat er klachten waren van collega’s over zijn functioneren. Korte tijd later werd hij vrijgesteld van werkzaamheden, waarna de werkgever naar de rechter stapte en ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht wegens disfunctioneren.

Volgens de rechter stond de werkgever niet in zijn recht toen hij na de melding van de klachten aan het adres van de werknemer direct was overgegaan tot het indienen van het ontbindingsverzoek. De werkgever had de werknemer de mogelijkheid moeten bieden om zijn functioneren te verbeteren. Dat vertaalde zich in een hoge ontslagvergoeding van 75.000 euro, omdat de rechter bewust afweek van de gebruikelijke berekening nu dat tot een onredelijke uitkomst zou hebben geleid.

Bron: Rechtbank Haarlem, sector kanton, 27 april 2011, LJN BR0705 (o.a.)