Proeftijd van 6 maanden, kan dat?

De werkgever sluit met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 12 maanden. Aan het einde van de overeengekomen proeftijd van een maand laat de werkgever weten te twijfelen over het functioneren. Hij is bereid de arbeidsrelatie voort te zetten maar dan zal de arbeidsovereenkomst van 12 maanden omgezet moeten worden in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden.

De werknemer gaat akkoord met de omzetting. Aan het einde van de 6 maanden wordt de arbeidsovereenkomst niet verlengd. De werknemer stelt dat het kennelijk de bedoeling van de werkgever was om met de omzetting van 12 maanden naar 6 maanden de proeftijd te verlengen en dat daarom de omgezette arbeidsovereenkomst nietig is.

Geen verlengde proeftijd
In tegenstelling tot de kantonrechter oordeelt het Hof Arnhem dat geen sprake is van een verlengde proeftijd. In de resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst is de werkgever namelijk niet gerechtigd om deze met onmiddellijke ingang te beëindigen zoals dat wel kan binnen de proeftijd. Dat de werknemer akkoord is gegaan met de omzetting omdat anders de arbeidsovereenkomst al na één maand zou zijn beëindigd, maakt volgens het hof nog niet dat sprake is van misbruik van omstandigheden.

Hof Arnhem 26 juli 2011, LJN: BR 6498

Tip
Bestaat tegen het einde van de proeftijd nog geen duidelijkheid over het functioneren dan kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst met een kortere duur. Daarmee wordt min of meer de kennismakingsperiode verlengd.

(Bron: HR Praktijk)