Premiekorting voor jongere werknemers.

Neemt u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (18 tot en met 26 jaar) aan? Dan krijgt u een premiekorting als deze werknemer een WW- of bijstandsuitkering heeft. U moet hem minimaal een halfjaar contract voor minimaal 32 uur per week geven. U krijgt een premiekorting van 3500 euro per jaar. De premiekorting ontvangt u voor de duur van de dienstbetrekking met een maximum van twee jaar.