Premiedifferentiatie in de ziektewet (1992) uit de Wet TAV

Eén van de maatregelen van de Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume per 1 maart 1992 is het invoeren van een premiedifferentiatie in de Ziekte. Iedere werkgever werd door de bedrijfsvereniging in een hoge, midden of lage ziektewet premie klasse ingedeeld. Werkgevers met een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim moesten dus meer premie betalen dan werkgevers die een gemiddeld ziekte verzuim hebben.