Persoonlijke hulp naar verzekeraars.

Zorgverzekeraars gaan de ‘persoonlijke verzorging’ van hulpbehoevende mensen in de toekomst regelen en betalen. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn besloten.

Onder persoonlijke verzorging valt bijvoorbeeld hulp bij douchen en aankleden, hulp bij protheses en andere niet-medische lichamelijke verzorging. Van Rijn was eerst van plan deze zorg aan de gemeenten over te dragen. De gemeenten krijgen als algemene taak mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Praktisch
Gemeenten bereiden zich al voor op deze omslag. Inwoners moeten vanaf 2015 bij de gemeente aankloppen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, hulp bij vervoer en boodschappen doen en dagbegeleiding. De gemeenten vinden dat persoonlijke verzorging hier ook bij hoort, ook omdat dat praktisch is voor degene die de hulp ontvangt.

Maar zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties en patiëntenorganisaties vinden het juist beter als de persoonlijke verzorging in handen is van de organisatie die ook de medische zorg organiseert en betaalt. Zij redeneren dat persoonlijke verzorging juist veel raakvlakken heeft met huisartsenhulp en thuiszorg.