Persbericht OVAL over tevredenheid van arbodiensten en casemanagers.

Tilburg, 12 december 2013 – Werknemers zijn tevreden over het contact met de bedrijfsarts of de casemanager van een arbodienst. Zij voelen zich serieus genomen, gerespecteerd en ervaren het contact als vriendelijk. Ook zijn werknemers van mening dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met hun medische gegevens. Slechts een kleine minderheid van zo’n vijf procent is hierover niet tevreden. “Cijfers om trots op te zijn”, volgens Kick van der Pol, voorzitter van OVAL(Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan), de brancheorganisatie waarbij onder meer arbodiensten zijn aangesloten.

GfK Intomart heeft een onderzoek uitgevoerd naar de waardering van werknemers die na een ziekmelding in contact zijn gekomen met een arbodienst. Het betreft een representatieve steekproef onder meer dan 1.000 werknemers. Zowel de algehele waardering van de arbodienst als die van de bedrijfsarts en de casemanager zijn positief. Ook zijn werknemers in hoge mate tevreden over de gemaakte afspraken en ze vinden dat de professional voldoende tijd voor hen had. “Een opvallend punt, immers mensen melden zich niet ziek voor hun plezier” aldus Van der Pol “en dat mag in deze tijden van krimpende budgetten en volle wachtkamers
ook wel eens voor het voetlicht worden gebracht”.

De arbodiensten zijn blij met deze positieve waardering van hun dienstverlening door werknemers. In oktober dit jaar heeft de FNV een rapport uitgebracht waarin op basis van reacties bij het door hen opgerichte Meldpunt Verzuimbegeleiding werd geconcludeerd dat door verzuimbedrijven en arbodiensten de privacy op grote schaal wordt geschonden, dat professionals niet onafhankelijk noch deskundig zijn en dat de menselijke maat ontbreekt. De eindconclusie van het FNV was dat er sprake is van “een corrupt systeem”.

Van der Pol ziet dit als “een forse aantijging die we als branche nu ook op basis van objectief onderzoek kunnen kwalificeren als onjuist en tendentieus”. De arbodiensten verenigd in OVAL zijn vooral blij met het feit dat werknemers van mening zijn dat er vertrouwelijk met hun persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Kwaliteit van de dienstverlening en privacy zijn onderwerpen die veel aandacht krijgen binnen de branche. “We worden door de overheid gecontroleerd op het naleven van de privacyregels en pleiten ervoor dat deze regelgeving ook van toepassing wordt voor andere niet gecertificeerde dienstverleners. Daarnaast blijven we als branche actief in het continue verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Zeker wanneer het gaat om privacy, want werkgevers en werknemers moeten er gewoon op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan”.