Per jaar circa 20.000 beroepszieken erbij

Werk is belangrijk voor de gezondheid, maar kan ook ziekmakend zijn. Het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2011’ schat dat 260 per 100.000 werkenden een beroepsziekte hebben opgelopen in 2010. Dat komt neer op zo’n 20.000 nieuwe gevallen in Nederland. Dit blijkt uit het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2011 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), gevestigd in het AMC.

De meest gerapporteerde aandoeningen zijn van psychische aard en aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat, gevolgd door gehooraandoeningen, huidaandoeningen, infectieziekten, luchtwegaandoeningen en neurologische aandoeningen.

Verzuim
Beroepsziektemeldingen van het houding- en bewegingsapparaat nemen niet af. De drie meest gemelde beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat zijn RSI van de schouder of bovenarm, chronische aspecifieke lage rugpijn en tenniselleboog. Klachten aan het bewegingsapparaat zijn één van de belangrijkste reden voor verzuim in Nederland. De meerderheid van Nederlandse werknemers met deze klachten is van mening dat het werk mede de oorzaak is van deze klachten.

Burn out
Acht van de tien beroepsziektemeldingen van psychische aandoeningen hebben de diagnose overspannenheid/burn out. Bij vier op de tien meldingen is er sprake van verzuim dat langer dan drie maanden duurde. In de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, bouwnijverheid, onderwijs, openbaar bestuur en defensie, en in de financiële sector komen de meeste werkgebonden psychische aandoeningen voor.

Registratierichtlijnen
Voor de meest voorkomende aandoeningen is op de site beroepsziekten.nl een ziekteregistratierichtlijn aanwezig op. In deze richtlijnen worden het klinisch beeld en de minimale blootstellingscriteria beschreven.

Download hier het gehele rapport Beroepsziekten in Cijfers 2011.

(Bron: HR Praktijk)