Per 1 juli 2014 geldt een hoger minimumloon.

Per 1 juli 2014 stijgt het minimumloon met 0,65% naar € 1.495,20 bruto per maand. Uw organisatie moet ook rekening houden met de hoogte van het minimumloon als u in het eerste jaar van de loondoorbetaling bij ziekte minder dan 100% van het loon van de werknemer uitbetaalt.

Jaarlijks wordt in januari en juli het minimumloon en daarvan afgeleide minimumjeugdloon aangepast. Op dit moment bedraagt het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar € 1.485,60 bruto per maand. Per 1 juli van dit jaar gaat het met 0,65% omhoog naar € 1.495,20 bruto per maand. Voor werknemers die jonger zijn dan 15 jaar of ouder zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd is er geen wettelijk minimumloon.

Minimumloon is verplicht in eerste ziektejaar
In het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid moeten zieke medewerkers minimaal het wettelijk minimumloon betaald krijgen. Als in uw cao of arbeidsvoorwaardenregeling staat dat uw organisatie aan zieke werknemers bijvoorbeeld maar 70% van het loon doorbetaalt, kan dat lager uitvallen dan het minimumloon. Dat is in het eerste ziektejaar dus niet toegestaan; uw organisatie betaalt dan toch het minimumloon. Deze verplichting geldt niet voor het tweede ziektejaar.
Blijkt dat uw organisatie te weinig loon uitbetaalt aan haar werknemers, dan kunt u een fikse boete ontvangen van Inspectie SZW.

In de onderstaande tabel vindt u de bedragen per maand, week en dag met de bijbehorende minimum(jeugd)lonen.

miniumloon 2014