Ook transitievergoeding voor zieke werknemer.

Zieke werknemers die u na 104 weken ziekte ontslaat, hebben na 1 juli 2015 ook recht op een transitievergoeding vanwege de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ). In de wet wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen arbeidsgeschikte en arbeidsongeschikte werknemers en dat kan dus voor hoge kosten zorgen.

Als een werknemer 104 weken ziek is geweest, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Op dat moment mag u de zieke werknemer ontslaan. Als dit na 1 juli 2015 plaatsvindt, heeft u hiervoor volgens het dan geldende ontslagrecht (opgenomen in de WWZ) een ontslagvergunning nodig van UWV. Ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid loopt dan namelijk standaard via UWV en niet meer via de kantonrechter. In de WWZ is ook opgenomen dat werknemers die twee jaar of langer bij u in dienst zijn geweest en ontslagen worden door opzegging via UWV of ontbinding door de kantonrechter recht hebben op een transitievergoeding.

Loondoorbetalingskosten mag u niet aftrekken
De wetgever maakt voor de transitievergoeding geen onderscheid tussen arbeidsgeschikte en arbeidsongeschikte werknemers. De kosten bij een arbeidsongeschikte werknemer kunnen straks dus behoorlijk oplopen. U mag echter wel bepaalde kosten in mindering brengen op de transitievergoeding. De kosten van re-integratie en loondoorbetaling tijdens ziekte komen hiervoor niet in aanmerking. Deze kosten moet u namelijk sowieso al maken, omdat hiervoor een wettelijke verplichting geldt.

(Bron: rendement.nl)