Ontvang ik een WW-uitkering na ontslag met vaststellingsovereenkomst?

Ja, gelukkig kunt u gewoon een WW-uitkering krijgen als u een vaststellingsovereenkomst hebt ontvangen. Daarbij gelden wel de volgende voorwaarden:

  • U moet voldoen aan de voorwaarden van het UWV voor een WW-uitkering.
  • In de vaststellingsovereenkomst moet staan dat: er geen dringende reden is om u te ontslaan, bijvoorbeeld omdat u bedrijfsgeheimen naar buiten hebt gebracht of om een faillissement te voorkomen. Het ontslag mag dus niet aan uzelf te wijten zijn.
  • Uw werkgever heeft het initiatief genomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
  • De arbeidsovereenkomst eindigt, rekening houdend met de juiste opzegtermijn.