Ontslagvergoeding is transitievergoeding geworden.

De kantonrechtersformule en de ontslagvergoeding zijn vervallen per 1 juli 2015. Hiermee is de duidelijkheid verdwenen tot financiële compensatie, waarbij rekening wordt gehouden met de verwijtbaarheid en de gevolgen die het ontslag heeft.

Hiervoor in de plaats is de wettelijke transitievergoeding bij ontslag gekomen. In deze vergoeding krijgen verwijtbaarheid en gevolgen van ontslag geen plaats in de hoogte bij de vaststelling van de vergoeding.

Werknemers met een tijdelijk dienstverband krijgen ook een transitievergoeding, mits de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Indien de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege ernstige verwijtbaarheid van de werknemer, is de transitievergoeding niet verschuldigd.

De transitievergoeding is verschuldigd na ontslag via het UWV, ontbinding door de rechter of na het einde van rechtswege. De transitievergoeding is ook verschuldigd bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever als gevolg waarvan de werknemer zelf opzegt, verzoekt om een ontbinding of het dienstverband na afloop van rechtswege niet voorzet.