Ontslag op staande voet na overtreden rookverbod

Een werknemer wordt op de werkvloer betrapt op roken op een plek waar dat niet is toegestaan, en is door zijn werkgever op staande voet ontslagen. De werknemer stelt dat dit geen dringende reden voor een ontslag op staande voet is en heeft doorbetaling van loon geëist.

De werknemer staat tijdens zijn nachtdienst van 21 juni 2010 om 06:30 uur te roken op een plek waar dat niet is toegestaan, te weten achter een gele lijn. Bij de onderneming is roken tijdens de nachtdienst alleen toegestaan tussen 02:30 en 03:30 uur voor de gele lijn in de oude fietsenstalling. Bij de onderneming wordt gewerkt met chemicaliën / brandbare stoffen en is het rookbeleid sinds 2008 aangescherpt. Na te zijn betrapt is de werknemer nog dezelfde dag op staande voet ontslagen.

Niet in overeenstemming met cao?
De werknemer erkent achter de gele lijn te hebben gerookt, maar vindt dat er een andere sanctie opgelegd had moeten worden. Hij vindt dat zijn overtreding bij de lichtere overtredingen hoort en ook dat de overtreding niet in overeenstemming is met de cao van het bedrijf. Verder moet rekening worden gehouden met zijn 9-jarig dienstverband, zijn goede functioneren en de (financiële) gevolgen die het ontslag op staande voet voor hem heeft.

De onderneming heeft echter bij de aankondiging van de aanscherping van het rookbeleid in 2008 per e-mail laten weten dat wanneer de regel niet zou worden nageleefd er een ontslag op staande voet zou volgen. Waar de werknemer stond te roken worden chemicaliën opgeslagen en de gevolgen voor de omgeving zouden niet te overzien zijn als er een brand of ontploffing zou plaatshebben.

Gevaar van actie
De kantonrechter oordeelt dat de werknemer zich na herhaalde nieuwsbrieven en de eerder gemelde e-mail zich niet meer kan verschuilen achter zijn persoonlijke belangen en omstandigheden. De kantonrechter stelt dat de werknemer ten tijde van het ontslag lang genoeg in dienst was om het gevaar van zijn actie te kunnen inzien. De vordering van de werknemer wordt afgewezen.

Rechtbank Almelo, 13 augustus 2010, LJN: BN 4074

(Bron: HR Praktijk)