Ontslag na 6 jaar door YouTube-filmpjes

Het plaatsen van een aantal werkgerelateerde filmpjes op YouTube heeft een werkneemster 6 jaar later met ontslag op staande voet moeten bekopen.

Het overkwam Leontien die in 2001 was gaan werken voor de psychogeriatrische afdeling van een zorginstelling voor ouderen. In 2005 maakte ze ‘voor de gein’ tijdens haar dienst een aantal filmpjes met haar mobiel. Op deze filmpjes waren Leontien, een collega en een bewoonster van de instelling te zien. Op het ene filmpje stak Leontien haar middelvinger op, op het andere was ze aan het vloeken. Op een derde filmpje was te zien hoe een collega de bewoonster hielp op de wc, waarbij werd ingezoomd op het achterwerk van de collega. Leontien voorzag de filmpjes van titels als ‘Mafkees’, ‘Vechten’ en ‘Gang crossen’ en zette deze op YouTube.

‘Schokkend’
Afgelopen zomer stuitte Leontien’s werkgever op de filmpjes op internet. Leontien moest zich komen verantwoorden bij haar werkgever. Volgens Leontien was het werken met demente bejaarden erg zwaar, waardoor een verzetje op zijn tijd geen kwaad kon. Ze had geen kwade opzet gehad en had er verder niet bij nagedacht. Leontien’s werkgever vatte het hele gebeuren een stuk ernstiger op. Volgens haar werkgever waren de beelden schokkend en vormden die een zware inbreuk op de privacy van de bewoonster. Bovendien was het vertrouwen in Leontien ernstig geschaad. Leontien werd op staande voet ontslagen.

Leontien liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechter om haar gelijk te krijgen. De filmpjes waren tenslotte erg kort en al 6 jaar geleden op YouTube geplaatst. Ze had spijt van haar gedrag, maar de filmpjes vormden zeker geen grond voor ontslag, aldus de werkneemster.

Ontslag is terecht
De rechter was echter niet ontvankelijk voor Leontien’s pleidooi. Het maken van opnames van de bewoonster in een weerloze, afhankelijke positie en waarvoor de vrouw bovendien geen toestemming had kunnen geven, leverde een grove schending op van haar privacy, aldus de rechter. Door de beelden bovendien op internet te plaatsen, had Leontien de beelden voor iedereen toegankelijk gemaakt zonder stil te staan bij de gevolgen van haar gedrag.

De excuses van Leontien kwamen wat de rechter betreft te laat, aangezien ze de filmpjes zo lang had laten staan en pas had weggehaald nadat haar werkgever haar ermee had geconfronteerd. Aangezien de werkgever direct actie had ondernomen nadat hij van de filpjes kennis had genomen, was het ontslag op staande voet ook tijdig gegeven, aldus de rechter. Dat er tussen het verwijtbare gedrag en het ontslag 6 jaar lag, maakte dit niet anders.

Bron: Rechtbank ‘s-Gravenhage, sector kanton, 14 oktober 2011