Online mediation efficiënter bij arbeidsconflict

De inzet van online mediation helpt een arbeidsconflict sneller en efficiënter op te lossen. Bovendien worden er gelijkwaardige en soms zelfs betere resultaten behaald dan bij traditionele, face-to-face communicatie. Dit blijkt uit onderzoek van MedRecht en Result Mediation Center. Zij bekeken 1000 zaken. Technologiebedrijf Juripax ontwikkelde de online tool die dit mogelijk maakt.

Uit het onderzoek blijkt dat de zowel werkgever als werknemer beter zijn voorbereid en dat ze het prettig vinden hun verhaal van te voren te kunnen doen. Bovendien zorgt online mediation voor een nivellering van eventuele machtsongelijkheden en geeft het meer het gevoel van zelfvertrouwen, probleemoplossend werken en een positieve visie op de toekomst. Het geeft een gevoel van meer rechtvaardigheid. Daarbij werkt het efficiënt: Het scheelt minimaal 1 gesprek van twee uur en het betekent een versnelling van de doorlooptijd van mediation met 1 tot 3 weken. Bovendien zijn de kosten van het ziekteverzuim lager.

Online intake

Al bij het maken van de afspraken ontvangen beide partijen het verzoek voor het invullen van de online intake. Zowel werkgever als werknemer kunnen zo in hun eigen tijd en in vertrouwde omgeving de eerste vragen invullen. Guido Sturtz, accountmanager bij Juripax: “Per vraag kunnen zij aangeven of ze de informatie voor zichzelf willen houden, alleen aan de mediator openbaar willen maken of zowel aan de mediator als aan de andere partij.”

Naar Amerikaans voorbeeld

Het platform biedt de mogelijkheid om de mediation geheel online af te handelen of zich alleen te beperken tot de online intake van het conflict. Monique van Dongen, directeur Medrecht: “Het helpt het hele proces als we aan het begin al kunnen zien dat beide partijen hetzelfde denken over bijvoorbeeld wat het probleem precies is of wat er is gebeurd. In de VS wordt al meer gewerkt met online mediation, waarin vaak het hele proces online gebeurt. We merken echter dat Nederland daar nog niet aan toe is; meestal adviseren we hier wel de online intake, maar vervolgen verder middels de ‘gebruikelijke’ persoonlijke procedure.”