Ondersteuning door UWV aan werkzoekenden levert geld op.

De gesprekken die werkcoaches van UWV voeren met mensen met een WW-uitkering vergroten de kans op werk. Ook de door UWV georganiseerde workshops en competentietesten versnellen de terugkeer naar werk. De kosten van deze re-integratiemiddelen worden ruim terugverdiend, omdat korter gebruik wordt gemaakt van de uitkering. Re-integratietrajecten uitgevoerd door particuliere bedrijven vergroten de kans op werk eveneens, maar zijn niet kosteneffectief.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek “Een goed gesprek werkt” van SEO Economisch Onderzoek. Het bureau onderzocht de netto- en kosteneffectiviteit van de dienstverlening van UWV aan WW-gerechtigden over de periode 2008-2011. Minister Asscher heeft het rapport aan de Tweede Kamer aangeboden.

Onderzoeksbureau SEO concludeert dat bijna alle onderzochte vormen van re-integratiedienstverlening hebben bijgedragen aan een verkorting van de werkloosheidsduur. Dit geldt zowel voor de extern ingekochte, als door UWV zelf ingezette dienstverlening. Door de inzet van re-integratiemiddelen stijgt de kans om binnen anderhalf jaar vanuit de WW aan het werk te gaan. Uit het onderzoek blijkt dat workshops, competentietesten en gesprekken met de werkcoach die door UWV zijn aangeboden de kans op werk het meest vergroten. De relatief beperkte kosten worden ruimschoots terugverdiend door de besparing op de uitkeringskosten dankzij eerdere uitstroom naar werk.