Moet ik een nieuwe functie aanvaarden?

‘Ik heb een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mijn werkgever wil dat ik een andere functie aanvaard. Moet ik dat doen?’

Antwoord:
Onder bepaalde omstandigheden kan je werkgever eenzijdig je arbeidsvoorwaarden wijzigen, waaronder je werkzaamheden. Zo mag je een eenzijdige functiewijziging niet weigeren, als het belang van je werkgever bij die wijziging groter is dan dat van jou. Dit kan het geval zijn bij bedrijfseconomische belangen van de werkgever.

Praktijkvoorbeeld
Een werknemer werkte sinds enige tijd als Coördinator werkplaats. Hij had een centrale rol en voorbeeldfunctie in het vrij kleine bedrijf. Ondanks verschillende verbetertrajecten slaagde de man er echter niet in te voldoen aan de verwachtingen van zijn werkgever. De werkwijze van de werknemer had nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering en er waren zelfs financiële consequenties voor het bedrijf. Zijn werkgever plaatste hem daarom in een andere functie, met behoud van alle arbeidsvoorwaarden. De werknemer weigerde dit en stapte naar de rechter.

Volgens de rechter stond het functioneren van de werknemer al langere tijd ter discussie en was zijn werkwijze van negatieve invloed op de bedrijfsvoering. Bovendien werd de werknemer niet benadeeld omdat hij alle arbeidsvoorwaarden behield. De nieuwe werkzaamheden waren weliswaar minder afwisselend, dit woog echter niet op tegen het belang van de werkgever.

(Bron: JuroFoon)