Minder bezwaarprocedures door keukentafelgesprekken.

De gemeenten in de Achterhoek en Hof van Twente hebben 50 procent minder bezwaarprocedures binnengekregen in de afgelopen jaren. Sinds 2010 werken de gemeenten met een pool van mediators, in gewoon Nederlands bemiddelaars. In die groep zitten 10 ambtenaren. Ze sturen geen ingewikkelde brief, maar praten met burgers aan de keukentafel over hun bezwaren.

En dat werkt, blijkt uit cijfers. 22 van de 32 mediationzaken in de laatste 3 jaar hebben geleid tot het voorkomen of intrekken van een bezwaar. De meeste bezwaren gaan over bestemmingsplannen, bouwvergunningen en overlast door bedrijven.

Mediation bespaart geld
De gemeenten stellen elkaar ambtenaren ter beschikking voor mediation maar rekenen daar geen kosten voor. Iedere gemeente maakt daar jaarlijks zeker 100 ambtelijke uren voor vrij. Ondanks de kosten besparen de gemeenten geld met mediation. Bemiddeling voorkomt vaak dure juridische procedures en administratief werk van de gemeente. En soms is mediation helemaal niet nodig, aldus Gerben van der Steen van de gemeente Oude IJsselstreek. ‘Een bezwaar tegen een vergunning voor een schutting van de buurman heeft vaak niets te maken met die schutting. Maar met een slechte verhouding met de buurman die erachter woont.’

Voorbeeld voor andere gemeenten
De Achterhoek speelt een hoofdrol in het project Landelijke Uitrol Mediation bij Overheidsorganen. De opdracht is: een praktisch handboek mediation voor alle overheden in 2016.

‘Mediation is geen trucje om conflicten op te lossen, maar een vorm van dienstverlening’, aldus burgemeester Frans Spekreijse van Lochem, een warm pleitbezorger van deze vorm van omgaan tussen overheid en burger.