Mijn werkgever gelooft niet dat ik ziek ben?

‘Ik heb een arbeidsconflict met mijn baas. Ik word hier lichamelijk en geestelijk ziek van. Ik heb me ziek gemeld maar mijn baas accepteert mijn melding niet en wil dat ik kom werken. Ben ik dat verplicht?’

Bij deze vraag speelt het standpunt van de bedrijfsarts een doorslaggevende rol en niet die van je baas of eigen huisarts. Het is de bedrijfsarts die bepaalt of jij te ziek bent om je eigen of ander passend werk te verrichten. De omstandigheid dat er ook een arbeidsconflict speelt, is in dit opzicht alleen relevant als mogelijke verklaring voor de klachten. Het mag nooit een doorslaggevende rol spelen bij de vraag of je weer moet gaan werken of niet.

Een werkgever doet er dan ook goed aan om altijd contact te leggen en te houden met de bedrijfsarts als hij geconfronteerd wordt met een wegens ziekte arbeidsongeschikte werknemer. Dit geldt temeer als er sprake is van een voorafgaand arbeidsconflict.