Met mediation maak je de taart groter!

Gemiste kansen
Het is voor velen een non-issue om te praten over conflicten op de werkvloer. We zijn over het algemeen geneigd conflicten te mijden. We hopen dat de bui vanzelf overtrekt en het conflict daarmee uit de wereld is. Voor leidinggevenden voelt het vaak als persoonlijk falen om een externe deskundige te betrekken in een conflict op hun afdeling. Daarmee worden kansen gemist en dat kan veel geld kosten.

Besmettelijk
Arbeidsconflicten zijn besmettelijk. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Ze verpesten de sfeer op de afdeling, drukken de productiviteit van de collegae en verhogen het ziekteverzuim. Reden genoeg om daar wat aan te doen.

Geen winnaars
De kantonrechter wordt mijns inziens te vaak ingeschakeld voor het uitvechten van conflicten. Dan is het al te laat en zijn de verhoudingen al zo verstoord dat letterlijk en figuurlijk er nog maar één uitweg is. Resultaat van zo’n rechtsgang is dat er een uitspraak volgt, die in de meeste gevallen nooit echte winnaars oplevert. De medewerker verliest zijn baan en de werkgever een (voorheen) gewaardeerd collega en misschien wel een aanzienlijke som geld in de vorm van ontslagvergoeding. Zover hoeft het helemaal niet te komen. Als tijdig mediation wordt inzet bij het oplossen van arbeidsgeschillen kan dat veel leed en kosten besparen.

STECR
Arbeidsconflicten worden door werknemers in de meeste gevallen eenzijdig uitgeroepen. Ziek melden is het ultieme wapen van de werknemer om een krachtig (protest) signaal af te geven. Zorg dat uw ARBO dienst dan de STECR werkwijze arbeidsconflicten hanteert, zodat er snel wordt geschakeld op uw “zieke” medewerker. Het onderliggende conflict kan bespreekbaar worden gemaakt en snel en effectief worden opgelost. Daardoor is een snellere terugkeer op de werkvloer mogelijk.

Behoud van personeel
Met mediation kan worden voorkomen dat de arbeidsverhoudingen zodanig verstoord raken dat vakkundig personeel het voor gezien houdt en elders, in het ergste geval bij uw concurrent, aan het werk gaat. Dat is vooral vervelend in sectoren waar het lastig is om goede mensen te vinden.

Veilig
Het kan een belemmering zijn om in conflictsituaties rechtstreeks met de leidinggevende te worden geconfronteerd. Veel mensen zijn gevoelig voor het machtsverschil en zullen dan dicht slaan. In de veilige setting van een mediation kan alles op tafel worden gelegd. De mediator zorgt ervoor dat machtsbalans in evenwicht wordt gebracht. Om de vertrouwelijkheid van de mediation te onderstrepen sluiten partijen en de mediator, voorafgaand aan het inhoudelijke gesprek over het conflict, een mediationovereenkomst waarin alle spelregels maar vooral ook de geheimhouding van hetgeen in de mediation wordt besproken wordt vastgelegd.

Exit
Ook als er geen weg terug meer is kan exit-mediation een uitstekend alternatief zijn voor de gang naar de rechter. In mediation kan men over van alles afspraken maken. Denk aan outplacement, opleiding en dergelijke. Als partijen het met elkaar worden kunnen zelfs dure afkoopsommen worden voorkomen.
Kortom door de vrijheid om in mediations, wat u maar wilt af te spreken, kunnen gezamenlijk gedragen creatieve oplossingen voor conflicten worden bedacht. Dat maakt dat er meer te kiezen valt en daardoor wordt de taart groter.

(Bron: Bert Huisman)