Meer zorgverzekeraars hanteren medische selectie

Steeds meer zorgverzekeraars hanteren een medische selectie bij het aannemen van nieuwe klanten. Bijna dertig procent van de zorgverzekeraars vraagt consumenten een vragenlijst in te vullen wanneer zij bij hen klant willen worden.

Dit blijkt uit onderzoek vanVerzekeringssite.nl onder 47 zorgverzekeraars. Waar volgens de site vorig jaar nog twintig procent van de zorgverzekeraars aan een selectie deed, is dit aantal dit jaar opgelopen tot dertig procent.

Volgens de site geldt de medische selectie voornamelijk bij aanvullende pakketten. Dit is met name het geval bij de tandartsverzekeringen: bij bijna de helft van deze verzekeringen wordt geselecteerd. “Dit houdt meestal een tandverklaring van de tandarts in. Daarin staat of je gebit gezond is en of de tandarts verwacht dat er op korte termijn kosten gaan komen”, aldus een woordvoerder van Verzekeringssite.nl.

Basisverzekering
Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Ongeveer 90 procent van de Nederlanders heeft naast de verplichte basisverzekering (waarmee alle medisch-noodzakelijke zorg wordt vergoed) ook een aanvullende verzekering. De verzekeringen verschillen onderling qua prijs en dekking. Ze vergoeden niet medisch-noodzakelijke zorg als de tandarts, of extra behandelingen bij de fysiotherapeut.

Ziekenfonds
De Nederlandse regering voerde in 2006 het nieuwe ziektekostenstelsel in. Daarbij verdween onder meer het onderscheid tussen ziekenfonds (dat qua verzekeringspakket te vergelijken is met de basisverzekering) en de particuliere verzekering.