Meer aandacht voor de vertrouwenspersoon in organisaties.

De functie van vertrouwenspersoon is de afgelopen jaren steeds zwaarder geworden. Toch blijkt uit promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen dat de professionaliteit van de vertrouwenspersoon in veel organisaties nog onvoldoende is. In 2012 gaat de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen dan ook – in samenwerking met opleidingsinstituten – een gecertificeerde opleiding ontwikkelen voor deze functie.

In veel organisaties voeren werknemers de functie van vertrouwenspersoon uit naast hun dagelijkse werkzaamheden. Maar volgens een gedragsdeskundige van de Rijksuniversiteit in Groningen kan je deze functie er niet zomaar even bij doen. Uit haar promotieonderzoek blijkt dat de vertrouwenspersoon op dit moment vaak niet onafhankelijk genoeg is en onvoldoende is voorbereid op zijn functie. Ook hoeft een vertrouwenspersoon niet over een erkend diploma te beschikken om deze functie uit te voeren. Volgens de promovenda is het dan ook belangrijk dat de functie serieuzer wordt genomen.

Nieuwe verplichte opleiding
Het is belangrijk dat een vertrouwenspersoon beschikt over bepaalde competenties. Hij moet kunnen omgaan met moeilijke situaties, toegankelijk zijn en zijn geheimhoudingsplicht bewaren. Om ervoor te zorgen dat meer vertrouwenspersonen aan deze eisen voldoen, komt er een nieuwe gecertificeerde opleiding. Deze opleiding wordt in de toekomst waarschijnlijk verplicht gesteld voor iedereen die als vertrouwenspersoon aan de slag wil.