Mediation versus rechtspraak en de verhoogde griffiekosten

De voorgenomen verhoging van griffierechten zal negatieve effecten hebben op de samenleving en de economie. Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een advies aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel Kostendekkende griffierechten.

Invoering van de kostendekkende griffierechten maakt de gang naar de rechter vooral voor burgers, maar ook voor bedrijven, een stuk moeilijker. De gedachte dat rechtspraak een (particuliere) nutsvoorziening is waarvan de kosten ten laste van de gebruiker dienen te komen, miskent de belangrijke rol die goede rechtspraak voor de gehele samenleving vervult.

In Nederland wordt relatief weinig geprocedeerd. Een zeer gering percentage juridische conflicten komt uiteindelijk bij de rechter terecht. Het verder terugdringen van het beroep op de rechter is onwenselijk. Als mensen er door de hoge kosten van afzien om een rechtszaak te starten, ontstaan andere mechanismen om conflicten op te lossen. De kans bestaat dat mensen hun verplichtingen gaan ontduiken. Zij worden op de naleving ervan toch niet aangesproken. De hogere tarieven maken het ook moeilijker om via de bestuursrechter het handelen van de overheid te controleren.

Economisch belang
Een toegankelijke rechtspraak draagt bij aan een gunstig investeringsklimaat en heeft per saldo een positief effect op de economie. Het mkb zal slachtoffer worden van de verhoging van de griffiekosten door de overheid. Ondernemers gaan door de maatregelen minder snel de weg naar de rechtbank nemen en debiteuren weten dat.

Vooral de kleinere ondernemers zoals zzp’ers gaan de zwaarste lasten dragen. Dit verwachten MKB-Nederland en Jan Loorbach, Algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. In het ergste geval kunnen de kosten verviervoudigen, rekent Loorbach voor. Verder kan de verhoging ook zorgen voor een slechtere betalingsmoraal. Als ondernemingen het minder snel tot een rechtszaak laten komen, zullen klanten ook minder rekeningen betalen. “Dit werkt calculerend gedrag van wanbetalers in de hand”, verklaart een woordvoerder van MKB-Nederland. Verder denkt de organisatie dat de maatregelen ervoor zorgen dat bedrijven slechter met elkaar zullen omgaan.

Mediation
Mediation is relatief goedkoop en een snel alternatief . Van alle zaken behandeld door een mediator wordt ruim tweederde ook daadwerkelijk opgelost door mediation. Vergeleken met rechtszaken is mediation een tijd- en kostenbesparende oplossing. De meeste mediation zaken zijn binnen vijf weken opgelost, tegenover maanden tot zelfs jaren voor rechtszaken.

Andere voordelen zijn dat mediation vrijwillig is en er wordt gezocht naar een goede oplossing voor beide partijen. Zo blijft de relatie tussen de partijen behouden.De betrokkenen houden de oplossing zelf in de hand. Mediation is een informele en vertrouwelijke procedure, waarbij partijen zelf actief naar een oplossing zoeken. Er wordt, anders dan in een rechtszaak, niet één partij in het gelijk gesteld. Mediation draagt hierdoor bij aan een positief gevoel bij beide partijen, wat ook de onderlinge verhoudingen verbetert.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.mediationophetwerk.nl