Mediation moet van soft imago af

Als nooit tevoren ligt de markt voor mediators open. De overheid ziet zich genoodzaakt tot besparingen op het rechtsbestel en tot verhoging van het griffierecht. De overheid wil de innovatie van de rechtspraktijk bevorderen en ervoor zorgen dat de burger zelf verantwoordelijkheid neemt voor de oplossing van zijn conflict.

Mediation past hier uitstekend in. In Italie kan men pas procederen in civiele zaken als eerst is geprobeerd het conflict met mediation op te lossen. Ook bedrijven en non-profitinstellingen zien steeds vaker een economisch belang om effectiever met conflicten om te gaan. De hulp van mediation kan hier goed van pas komen. Daar komt bij dat veel conflicten eigenlijk niet echt om geld of rechtspositie gaan, maar veel meer om emotie. Iets waar mediators vaak beter mee om kunnen gaan dan advocaten of rechters.

Er liggen gouden kansen voor mediators, maar zij weten die nog onvoldoende te benutten. Mediators worden lang niet altijd als volwaardig gezien en er zijn veel vooroordelen over mediation. Ten onrechte want mediators zijn goede professionals die goed zijn opgeleid en een goede inhoudelijke ex-pertise hebben op het gebied van onderhandelen en conflicthantering. Bovendien zie je steeds vaker dat mediators zich specialiseren en branchekennis hebben. Het Nederlandse Mediation Instituut (NMI) is inmiddels gestart met een promotiecampagne maar dit is nog een druppel op een gloeiende plaat. Er is veel meer voor nodig om het vertrouwen van het publiek te winnen.

Mediators moeten nadenken over de vraag hoe zij het bedrijfsleven en de individuele burger ervan kunnen overtuigen dat mediation een juiste manier is om goed , goedkoop, snel en efficient hun conflicten op te lossen. Mediators moeten daarom meer de boer op en zichzelf beter organiseren. Ze moeten niet alleen uitleggen wat mediation is en waarom het van nut kan zijn, maar ze moeten zich ook beter positioneren en profileren als volwaardige dienstverleners met een bedrijfsmatige aanpak en uitstraling.
Ook zie ik een duidelijke rol voor de advocatuur en het notariaat. Zij kunnen bijdragen aan de verbetering van het softe imago van de mediator door mediation een belangrijke plek te geven in hun dienstverlening.

Bron: FD