Werkwijze

Een mediation in een strafzaak bestaat uit verschillende fases.

In de eerste fase, zodra de verdachte of dader heeft aangegeven mee te willen werken aan de mediation wordt gestart met de voorlichting. Hierin wordt onder andere aangegeven dat door het mee werken aan de mediation er geen schuld wordt bekend door de verdachte.

In de volgende fase wordt gesproken met het slachtoffer. Indien slachtoffer en verdachte of dader beiden gemotiveerd zijn en een bemiddeling geschikt voor hen is, start de volgende fase.

Het slachtoffer en verdachte worden afzonderlijk in een gesprek voorbereid op het contact.

Het daadwerkelijke contact vindt plaats onder begeleiding van de strafrechtmediator op neutraal terrein. Gezamenlijk wordt er eventueel een vaststellingovereenkomst opgesteld. Hierin staan de daadwerkelijke afspraken tussen de partijen. Deze vaststellingsovereenkomst wordt aan het strafdossier toegevoegd.

Als er geen gezamenlijke vaststellingsovereenkomst kan worden opgemaakt, is het wel mogelijk om een eenzijdige verklaring van elke partij op te stellen en deze toe te voegen aan het strafdossier.

Copyright © 2001-2016 Fit for Work
mediation & conflicthantering, stoelmassage