Meest gestelde vragen

Wat is mediation in strafzaken?
Het zoeken naar een via onderhandelingen tot stand gebrachte schikking vóór of tijdens de strafprocedure, tussen het slachtoffer en degene die het strafbare feit heeft gepleegd, door bemiddeling van een bevoegde persoon.

Wie verwijzen door naar mediation in strafzaken?
Meestal is dit de politie, een functionaris bij het Openbaar Ministerie of de rechter. Overigens mogen ook advocaten, rechtshulpverleners, slachtoffers en verdachten een mediation voorstellen.

Wat gebeurt er met het strafproces tijdens de mediation?
Het strafproces of het vooronderzoek wordt op dat moment stilgelegd gedurende de looptijd van het mediationproces, zodat met de resultaten rekening kan worden gehouden in het vervolg het het strafproces.

Wat is een succesvolle mediation in strafzaken?
Bij mediation in strafzaken staat niet de waarheidsvinding voorop, maar de beleving van de gebeurtenis, de impact en de gevolgen ervan. In een succesvol mediationproces worden emoties en percepties bespreekbaar en is het mogelijk dat de gevoelens over de gebeurtenis achteraf veranderen (in een gunstige, minder belastende zin).

Wat is het gevolg van een geslaagde mediation?
Het kan zijn dat de strafzaak wordt geseponeerd, dat de officier van justitie zijn door hem zelf op te leggen sanctie of zijn strafeis aanpast aan de resultaten of dat de strafoplegging van de rechter anders luidt dan die zonder een resultaat uit een mediation geweest zou zijn.

Wat is Restorative Justice of herstelrecht?
Restorative justice of herstelrecht beoogt de betrokkenen zelf te laten (mee)beslissen over wat er moet gebeuren na een delict of conflict. Het doel van dit proces is om het veroorzaakte leed en de aangerichte schade zoveel mogelijk te herstellen.

Copyright © 2001-2016 Fit for Work
mediation & conflicthantering, stoelmassage