Werkwijze

Een mediation bestaat uit een aantal vastgelegde fases.

De mediation start met een intake met beide partijen afzonderlijk. Tijdens deze intake, komt naast een kennismaking, de uitleg van de verdere procedure, uiteraard ook aan bod wat er speelt.

Vervolgens ontvangen beide partijen een mediationovereenkomst, het MfN reglement en de gedragsregels voor de MfN registermediator.

Tijdens het gezamenlijk gesprek met de mediator hebben beide partijen de mogelijkheid om uitgebreid hun verhaal te doen en wordt er door beide partijen naar een gezamenlijke oplossingen gezocht.

De gemaakte afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd en ondertekend door alle partijen. De vaststellingsovereenkomst is uiteraard niet vrijblijvend.

Copyright © 2001-2016 Fit for Work
mediation & conflicthantering, stoelmassage