Contactherstel

In elke familie is wel eens wat en elke familie lost dat op zijn eigen manier op of laat het erbij zitten. Deze familieruzies slepen geregeld levenslang voort zonder dat een echte oplossing wordt bereikt. Bijvoorbeeld u hebt geen contact meer met (één van) uw kinderen door een ruzie en wilt dit contact herstellen, maar u weet niet hoe. Dit heeft als pijnlijke situaties en veel verdriet tot gevolg.

De aanleiding van een familieruzie kan heel divers zijn: geldkwesties, geroddel, misverstanden, echtscheiding of samengestelde gezinnen. Het gaat bij een ruzie in de familie meestal om onuitgesproken verwachtingen die tot teleurstelling leiden wanneer ze anders uitpakken. Bij familieruzies die niet binnen de familie opgelost kunnen worden kan mediation uitkomst bieden.

Fit for Work beschikt over een netwerk van professionele registermediators die geregistreerd staan in het MfN-register.

Copyright © 2001-2016 Fit for Work
mediation & conflicthantering, stoelmassage