Burenruzie

Sommige conflicten tussen buren lopen zo hoog op dat buurtbemiddeling niet meer helpt. Oorzaken kunnen zijn het gedrag of het temparement van de betrokken buren. Geweld, problemen binnen het gezin of juridische procedures zijn andere omstandigheden waardoor buurtbemiddeling niet meer ingezet kan worden.

Het begint vaak met kleine irritaties en als deze niet worden uitgesproken wordt uw woongenot ernstig aangetast. Iedere poging tot een gesprek leidt tot meer ruzie. Als u de relatie wilt of moet behouden en het u niet lukt om de relatie te herstellen omdat er te veel emoties spelen, kan buurtmediation uitkomst bieden.

Fit for Work beschikt over een netwerk van professionele registermediators die geregistreerd staan in het MfN-register.

Copyright © 2001-2016 Fit for Work
mediation & conflicthantering, stoelmassage