Mediation, Een verplicht onderdeel van ieder maatschapscontract!

Het verschil tussen een maatschap en een huwelijk? Liefde en seks ontbreken doorgaans in de maatschap, hoewel die ook nog kunnen voorkomen… maar de intentie om langdurig aan elkaar verbonden te blijven, samen een ‘huishouden’ te voeren, in goede en slechte tijden, te werken aan groei en ontwikkeling en op basis van gelijkwaardigheid en met vertrouwen en wederzijds respect samen de toekomst in te gaan… daar zitten wel wat overeenkomsten. Natuurlijk wordt in de maatschap de emotionele band vervangen door een zakelijke band, zelfs dat komt in de beste huwelijken al voor.

Hebt u er ooit zo over gedacht toen u besloot een maatschap op te richten of toe te treden tot een bestaande maatschap? Primair ligt de focus op de vakinhoudelijke kant, het financiële plaatje en een eerste ‘klik’ zijn doorgaans voldoende. Maar gaat het niet verder?

Koek op
In de praktijk zien wij vele voorbeelden van hoe het mis kan gaan. Hoe die voormalige studiegenoot veranderd is van een gezellige vent in een stugge, lastig benaderbare maat. Of die maat met privéproblemen die altijd vermoeid is en met wie het eigenlijk al jaren niet lekker samenwerken meer is. In een huwelijk praat je over je ontevredenheid, je maakt zelfs makkelijk ruzie als zaken niet gaan zoals zou moeten. In de overtreffende trap is er de relatietherapie waar beide echtelieden onder begeleiding van een therapeut werken aan de relatie. Soms lukt dat, maar soms ook niet. Als na verloop van tijd dan toch blijkt dat “de koek op is”, wordt een echtscheidingstraject in gang gezet.

Veel echtscheidingen worden tegenwoordig geregeld door een mediator. Waarom? Men wil op een goede manier uit elkaar gaan, soms zijn er kinderen in het spel. Iedereen is erbij gebaat dat de scheiding goed en met heldere afspraken wordt geregeld. Als vangnet is er altijd nog de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Het nut van mediation heeft zich op dit vlak ruimschoots bewezen.

Modder gooien
En in dat zakelijke huwelijk dan? De maatschap of ander samenwerkingsverband is ooit gestart met de beste intenties en ambities, althans daar gaan we nu even vanuit. In de praktijk blijken de belangen echter anders te liggen. Vaak besluiten maten, na veel geruzie, gedoe en spanningen om uit elkaar te gaan. Advocaten worden in stelling gebracht en het modder gooien begint. Ook externe factoren spelen een rol: de wereld is klein en liever houden wij onze problemen binnenshuis. Binnen mediation teken je immers voor geheimhouding. Er lekt dus niets naar buiten, waardoor partijen in alle rust samen op zoek kunnen naar oplossingen. Onder begeleiding van een mediator spreken betrokkenen over de ontstane situatie. Alle mogelijke oplossingen passeren de revue, van dissociatie tot hernieuwde samenwerkingsafspraken. Vaak levert dit weer kansen op. Om iets tot bloei te laten komen zijn immers aandacht, lucht en water nodig…

Mediation biedt de maatschap een mooi vangnet bij conflicten. Een verplicht onderdeel van ieder maatschapscontract!

(Bron: Birgitte van den Heuvel-Stoop MBA, gecertificeerd NMI-mediator, manager VvAA mediation)