Mediation bij ontslag

Mediation op het werk wordt steeds vaker ingezet voor conflictoplossing,  tussen de werkgever en de werknemer, dit wordt gedaan door een onafhankelijke mediator. De mediator is geen rechter die een beslissing bedenkt en oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider. Een mediatontraject kan alleen worden ingezet al beide parijen bereid zijn het geschil op te lossen door mediaton, dit kan nooit verplicht worden.

Mediation bestaat vaak uit één of een aantal gesprekken. Tijdens deze gesprekken probeer je samen tot de kern van het probleem te komen en wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht. De belangen van beide partijen kunnen hierbij op tafel gelegd worden, dus ook de werknemer kan deze aangeven.

Gestart wordt met het zoeken naar een mediator, vervolgens worden er afspraken gemaakt over het verloop van het traject. Deze afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst. Geheimhouding is sowieso een van de punten in de overeenkomst. Niet alleen voor de mediator maar ook voor de twee partijen. Door de geheimhouding kunnen de partijen open met elkaar praten zonder dat het aan andere partijen kan worden doorgespeeld.

Tussentijds is het voor beide partijen, zonder opgaaf van reden, mogelijk om uit de mediation te stappen. De andere partij zal dat moeten accepteren.

Een mediation traject is doorgaans veel sneller afgerond dan een gerechtelijke procedure.

Voor meer informatie klik op www.mediationophetwerk.nl