Mediation bij arbeidsconflicten

Mediation op het werk, bedrijfsmediation en arbeidsmediation wordt gebruikt bij conflictbemiddeling.

Conflictbemiddeling is een tussenkomst van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen met als doel onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken, als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten. Een vorm van conflictbemiddeling die professioneel wordt gepraktiseerd is mediation. De methodiek van mediation is geformaliseerd binnen een neutraal kader.

Mediation op het werk
In Nederland komen arbeidsconflicten geregeld voor. Jaarlijks wordt ongeveer 2% van het aantal dienstverbanden ontbonden door een arbeidsconflict. Dit is uiteraard maar een topje van de ijsberg, want niet elk conflict leidt uiteindelijk tot ontbinding van het contract. Als het niet tot ontbinding komt, is er vaak sprake van langdurig en herhaald ziekteverzuim. Daarnaast zijn er vaak spanningen tussen de betrokkene en zijn of haar collega’s en de leidinggevende.

Aan een arbeidsconflict ligt meestal een geleidelijk groeiend samenwerkingsprobleem ten grondslag. Wat daar de oorzaak ook van is, het is in het belang van alle partijen dat het arbeidsconflict in een zo vroeg mogelijk stadium wordt opgemerkt en aangepakt.

Wanneer een conflict echt losgebarsten is, dat wil zeggen dat mensen niet meer met elkaar praten en een van de partijen of beide ziek thuis zit, dan moet de communicatie weer zo snel mogelijk op gang worden gebracht. Snel ingrijpen door middel van mediation op het werk vergroot de kans op succes en bovendien dwingt de Wet Verbetering Poortwachter u tot actie. Deze wet regelt dat van werkgever en werknemer zekere inspanningen tot re-integratie verwacht worden.

Houdt u er rekening mee dat bij verzuim langer dan twee weken al sprake is van dreigend lang verzuim! Na dertien weken verzuim dient de werkgever het verzuim aan het UWV te melden. Het is dus belangrijk de zaken niet op hun beloop te laten. De arbeidsmediator maakt afspraken met cliënten om samen met de mediator om de tafel te gaan zitten. De arbeidsmediator maakt duidelijk dat van beiden verwacht wordt naar elkaar te luisteren en actief naar oplossingen te zoeken.
Na de inventarisatie van de problemen, waarin het verleden wel ter sprake komt maar wordt voorkomen dat men hierin blijft “hangen”, wordt geschakeld naar de toekomst. Het is immers de bedoeling dat men samen verder werkt.

Voor meer informatie over mediation op het werk klik op www.mediationophetwerk.nl