Mediation bij arbeidsconflict.

Per 1 januari treedt de 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Het UWV behandelt dan alleen nog ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen en bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij ontslagaanvragen vanwege disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, oordeelt de kantonrechter. Tenminste, als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen. En doordat werknemers volgens de nieuwe wet twee weken bedenktijd krijgen en vaker aankloppen bij de rechtsbijstand en vakorganisaties, zal dat steeds vaker dreigen te gebeuren. Met goede mediation kunt u een kostbare rechtsgang voorkomen, of op z’n minst soepeler laten verlopen.

Kies voor kwaliteit
Ons advies: kies altijd voor een registermediator. Dan weet u zeker dat u te maken heeft met een professional die onafhankelijk optreedt en aan strenge eisen voldoet op het gebied van bijvoorbeeld opleiding, continue bijscholing en ervaring. Bovendien is er nóg een wetsvoorstel onderweg waarin staat dat bij ontslagaanvragen om persoonlijke redenen de rechter kan verwijzen naar mediation, maar dan wel uitgevoerd door registermediators. Fit for Work werkt met gekwalificeerde registermediators en zorgt voor uitstekende bemiddeling bij arbeidsconflicten. Onze mediators zijn allemaal registermediator en zorgen voor een snel en efficiënt traject. Ze werken toe naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is, overigens ook al wanneer er nog geen sprake is van dreigend ontslag. Dit kan gedeeltelijk online. De ervaring is dat dat sneller werkt, en een gunstig effect heeft op de oplossingsgerichtheid van werkgever en werknemer.

Meer weten?
Klik hier voor meer informatie over mediation op het werkof neem dan contact op met Michael Meijer van Fit for Work, via michael@fitforwork.nl of 06-17138659.