Mag mijn baas loonsverhoging weigeren?

VRAAG
Ik werk ruim zes jaar in een kledingzaak als bedrijfsleider. Op mijn arbeidsovereenkomst is een cao van toepassing. Ik heb nog nooit een loonsverhoging gehad. Nou worden er tijdens cao-onderhandelingen toch regelmatig loonsverhogingen afgesproken. Ik heb mijn werkgever hierop aangesproken, maar hij wil deze verhoging niet met terugwerkende kracht doorvoeren. De reden is dat ik sowieso al een hoger loon heb dan de cao. Kan mijn werkgever dit doen?

Yasmine

ANTWOORD
Nee, je werkgever moet toch met terugwerkende kracht deze loonsverhoging doorvoeren, ook al heb je een hoger loon dan de cao. De meeste cao’s in Nederland kennen een minimumregeling. Dat betekent dat werkgevers alléén arbeidsvoorwaarden mogen invoeren die afwijken van de cao, als ze gunstiger zijn voor de werknemer dan de betreffende bepalingen in de cao. Anders zijn ze niet geldig.

In de cao staat dat je recht hebt op een bepaald loon dat hoort bij je functiegroep en op verhogingen die tijdens cao-onderhandelingen worden afgesproken, maar je werkgever mag altijd een hoger loon en hogere percentages loonsverhoging met jou overeenkomen. Hij kan echter niet bepalen dat je geen loonsverhoging volgens de cao ontvangt, ook al verdien je al meer dan wat de cao voor de betreffende functiegroep voorschrijft. Dit is in strijd met de minimumregeling (zie hierboven). Je werkgever moet dus gewoon je loon verhogen volgens de cao-bepalingen.

(Bron: Intermediair)