Mag je tijdens de proeftijd duur arbeidsovereenkomst verkorten?

Er gelden strikte regels in de wet omtrent het gebruik van een proeftijd. Is er sprake van een onwettige verlenging van de proeftijd als de duur van de arbeidsovereenkomst wordt verkort tijdens de proeftijd?

Een commercieel medewerker trad met ingang van 4 januari2010 in dienst voor bepaalde tijd, voor een jaar, met een proeftijd van een maand. Op 2 februari 2010, kort voordat de proeftijd zou aflopen, liet de werkgever aan de medewerker weten dat zij geen duidelijk beeld had van zijn functioneren en dat zij overwoog een beroep te doen op het proeftijdbeding.

Wijzigen van de arbeidsovereenkomst
De werkgever bood de commercieel medewerker aan om in plaats daarvan in te stemmen met omzetting van de arbeidsovereenkomst van één jaar naar zes maanden, ingaande 4 januari 2010 en eindigende 30 juni 2010 met een proeftijd van één maand. De medewerker stemde hiermee in. De werkgever heeft op 12 mei 2010 meegedeeld de arbeidsovereenkomst op 30 juni 2010 niet te verlengen. De commercieel medewerker heeft hiertegen geprotesteerd en meent dat de nieuwe arbeidsovereenkomst de kennelijke strekking had om de proeftijd te verlengen, zodat deze niet geldig is. Hij maakt aanspraak op doorbetaling van het salaris tot 4 januari 2011.

Verkorten van de duur van de arbeidsovereenkomst
In hoger beroep wijst het hof de vordering van werknemer af: partijen mogen de duur van de arbeidsovereenkomst wijzigingen. Het hof weegt mee dat er hier geen sprake is van een omzetting van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat de werkgever heeft aangegeven de looptijd te willen verkorten omdat zij de capaciteiten van de werknemer (nog) niet voldoende heeft kunnen beoordelen, maakt niet uit.

De proeftijd wordt niet verlengd, nu de werkgever gedurende de resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst niet met onmiddellijke ingang kan beëindigen. Tevens heeft de werkgever geen misbruik gemaakt van de omstandigheden. Dat de werknemer akkoord is gegaan met het verkorten van de duur van de arbeidsovereenkomst omdat anders de arbeidsovereenkomst zou beëindigen, betekent niet dat hij daarbij op ontoelaatbare wijze onder druk is gezet. Het hof oordeelt dat de arbeidsovereenkomst op de in de (gewijzigde) arbeidsovereenkomst genoemde datum 30 juni 2010 is geëindigd.

LJN: BR6498, Gerechtshof Arnhem, 26 juli 2011

Tip
Leg alle feiten en omstandigheden goed schriftelijk vast waarom u de duur van de arbeidsovereenkomst wilt wijzigen tijdens de proeftijd. Het omzetten van een arbeidsovereenkomst in de proeftijd van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd kan grond zijn voor de werknemer om de niet geldigheid van het ontslag in te roepen wegens onwettige verlenging van de proeftijd. In deze uitspraak staat het hof het toe onder meer omdat vanaf aanvang aan het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ging.

(Bron: HR Praktijk)