Mag ik met vakantie als ik ziek ben?

Sinds 1 januari 2012 bouwen zieke werknemers evenveel wettelijke vakantiedagen op als niet-zieke werknemers. Dit heeft tot gevolg dat als u ziek bent en u wilt vakantie opnemen, u voor uw volledige arbeidsduur vakantie op moet nemen. Op die manier wordt u ook vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.

Het is wel de bedoeling dat je dit vooraf overlegt met jouw leidinggevende en eventueel met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts onderzoekt in dat geval of er medische bezwaren bestaan tegen de verlofopname of het reizen. Als je leidinggevende (eventueel na advies van de bedrijfsarts) akkoord is, dan mag je op vakantie.