Mag de bedrijfsarts afwijken van het advies van mijn eigen huisarts?

Ja, dat mag. De bedrijfsarts is de deskundige op het terrein van arbeid en gezondheid en is daar ook voor opgeleid. Daarmee is zijn of haar advies over jouw werkhervatting leidend.

Bij twijfel of als er een groot verschil is met het advies van de andere arts, doet je bedrijfsarts er natuurlijk wel goed aan om contact te zoeken voor overleg. Overigens geldt dat ook omgekeerd: als jouw huisarts of medisch specialist een duidelijke mening heeft over werk kan hij/zij het beste overleggen met je bedrijfsarts om samen tot het beste advies te komen.