Loonstopzetting wegens weigeren medisch onderzoek.

Een werknemer is werkzaam als metaalbewerker. Op 11 januari 2010 meldt hij zich ziek in verband met een rughernia, maar hij weigert vervolgens mee te werken aan een rugonderzoek bij rugadviescentrum Winnock. De werkgever zet daarop het loon stop wegens het belemmeren van de re-integratie en het niet meewerken aan zijn herstel.

Het UWV oordeelt dat de werknemer zich inderdaad onvoldoende inspant voor zijn re-integratie, waarna de werknemer op 4 mei 2011 alsnog meewerkt aan het rugonderzoek. Kort daarna ontvangt de werkgever van de werknemer een envelop met een ansichtkaart van Hitler die de Hitlergroet uitbrengt. Dit is voor werkgever reden om de werknemer op staande voet te ontslaan. De werknemer ontkent de ansichtkaart gestuurd te hebben en vordert doorbetaling van loon.

Stopzetten van loon
De rechter stelt vast dat het loon bij ziekte niet met terugwerkende kracht mag worden stopgezet. Dit betekent dat het loon vanaf de datum waarop de werknemer het onderzoek weigerde niet verschuldigd is. Het recht op privacy doet hier niets aan af. Vanaf het moment dat de werknemer aan het vervolgonderzoek heeft meewerkt, heeft de werknemer wel weer recht op loon.

Ontslag op staande voet
De rechter acht het niet geloofwaardig dat de werknemer de ansichtkaart niet gestuurd heeft. Niet alleen zat de kaart in de door de werknemer gestuurde envelop zat (met daarin een brief van de werknemer over loondoorbetaling), maar bovendien hebben twee medewerkers dit gezien. De rechter acht dat voldoende voor ontslag op staande voet, ook in het licht van de moeizame re-integratie.

Kantonrechter Rotterdam, 19 augustus 2011, nr. 1252440 VV EXPL 11-312