Loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.

Werknemers die tijdens hun dienstverband ziek worden, hebben recht op doorbetaling van hun loon. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW) en regelingen voor overheidswerknemers. Ook werknemers van 65 jaar en ouder hebben bij ziekte recht op doorbetaling van loon.

Sommige werknemers hebben daarnaast ook recht op een Ziektewetuitkering. Het gaat om orgaandonoren, werkneemsters die ziek zijn door de zwangerschap of bevalling en werknemers die onder de no-riskpolis vallen. De werkgever mag de ZW-uitkering in mindering brengen op het loon dat hij moet doorbetalen. De werkgever hoeft geen loon door te betalen vanaf het moment dat het dienstverband eindigt (bijvoorbeeld bij tijdelijke krachten, uitzendkrachten en oproepkrachten).