Kosten zieke flexwerkers doorbelast aan werkgever.

Per 1 januari 2014 gaan werkgevers betalen voor flexwerkers die ziek zijn bij beëindiging van het contract. Ziektekosten van flexwerkers die in 2012 of later in de Ziektewet kwamen worden doorbelast aan werkgevers in de premie van 2014. De Modernisering Ziektewet (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)) is al gedeeltelijk ingevoerd, maar heeft vanaf 2014 grote gevolgen voor werkgevers.

Misbruik Ziektewet aanpakken
In de huidige situatie komen zieke flexwerkers na beëindiging van hun contract in de Ziektewet terecht. Voor werkgevers is dit voordelig, want zij dragen geen lasten en het kost hen niets. Binnenkort blijven werkgevers financieel verantwoordelijk voor zieke flexwerkers. Hiermee wordt beoogd om misbruik van de Ziektewet te voorkomen. De consequentie voor jou als werkgever is dat wanneer een flexwerker ziek uit dienst is gegaan per 1 januari 2013, je nog steeds de lasten draagt en ziektekosten betaalt.

Wanneer je via payrollbedrijven flexwerkers in dienst hebt, verandert er voor de werkgever niets. De payrollbedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet. Zij zorgen ervoor dat zieke flexwerkers tijdig een uitkering ontvangen en dragen de premies af.

Ziektewetpremie afhankelijk van zieke flexkrachten
Op dit moment is de ziektewetpremie een onderdeel van de WW premie. In 2014 gaat dit veranderen en komt er een gedifferentieerde Ziektewetpremie. Hoe meer flexkrachten vanaf 2012 vanuit de organisatie de Ziektewet instroomden, hoe hoger de premie de je als werkgever moet afdragen. Je krijgt van het UWV een overzicht, met ex-medewerkers die in Ziektewet zijn beland. Op basis van deze gegevens wordt de nieuwe premie Werkhervattingkas  (WHK) vastgesteld. Het is dus van belang dat dit juist is. Op de site van het UWV kun je berekenen hoeveel deze premie ongeveer zal bedragen.