Kosten grote werkgever 2014 in publieke stelsel bij geen instroom van zieke werknemers.

Wanneer we uitgaan van een grote werkgever (loonsom > € 3.070.000) en op basis van gegevens over 2012 blijkt dat er geen Ziektewet en WGA-uitkeringen zijn gedaan. Hoeveel bedraagt de premie die deze werkgever in 2014 moet betalen.

De berekeningen van de gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas) 2014 worden berekend op basis van de gegevens over 2012 (t-2). Het gaat daarbij om Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in dat jaar zijn toegekend aan (ex-)medewerkers van uw bedrijf.

De gedifferentieerde premie Whk 2014 wordt als volgt berekend: rekenpremie + (= opslag of – korting). De opslag of korting wordt als volgt berekend; correctiefactor werkgeversrisico x (individuele werkgeversrisico minus het gemiddeld werkgeversrisico percentage).

Wanneer er geen instroom is geweest van zieke werknemers in de ziektewet en WGA in 2012 betaalt de werkgever de volgende percentages in 2014:

WGA vast: 0,12%
WGA flex: 0,14%
ZW flex: 0,14%

De werkgever betaalt een totale premie van 0,4%. De premie van 0,4% wordt berekend  over zijn loonsom in 2012. Stel dat deze € 10.000.000,- bedraagt dan betaalt de werkgever toch nog € 40.000,- op jaarbasis in het publieke stelsel.