Kan mijn werkgever eenzijdig mijn arbeidstijden wijzigen?

Als uw werkgever u opeens op andere tijden wil laten werken, hoeft u daar niet altijd mee akkoord te gaan. Alles hangt af van de afspraken over werktijden die in uw arbeidsovereenkomst of cao staan. Een werkgever mag werktijden wijzigen als hij een hele goede reden heeft.

Uw arbeidsovereenkomst
Wat staat er in uw arbeidsovereenkomst over werktijden en over of uw werkgever uw arbeidsvoorwaarden eenzijdig mag wijzigen?

Wijzigingsbeding
Als er in het arbeidscontract een ‘wijzigingsbeding’ staat, dan betekent dit dat de werkgever de werktijden mag wijzigen als er sprake is van een ‘zwaarwichtig bedrijfsbelang’. Dit is het geval als er zwaarwegende bedrijfseconomische, technische of organisatorische redenen zijn, die wijziging van arbeidsvoorwaarden noodzakelijk maken. Hiervoor moeten de belangen van de werknemer naar redelijkheid en billijkheid wijken.

Geen wijzigingsbeding
Staat er in uw arbeidscontract geen ‘wijzigingsbeding’, dan mag de werkgever onder omstandigheden toch uw arbeidstijden wijzigen. De wijziging van arbeidstijden moet voor uw werkgever noodzakelijk zijn, omdat er omstandigheden op het werk zijn veranderd. Bijvoorbeeld: de openingstijden van het bedrijf waar u werkt zijn gewijzigd, met als gevolg dat uw werktijden ook gewijzigd moeten worden omdat anders het bedrijf onbereikbaar is. Of u accepteert een andere functie, waarbij ook andere werktijden gelden. Vervolgens moet de werkgever een redelijk voorstel aan u doen.

Afweging van de belangen
Of een voorstel redelijk is, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Hierbij wordt gekeken naar zowel uw belangen bij het behouden van de werktijden, als de belangen van uw werkgever bij de wijziging. Deze belangen worden tegen elkaar afgewogen. Als uw belangen bij het niet wijzigen van de arbeidstijden zwaarder wegen dan de belangen van de werkgever, dan mogen de arbeidstijden niet wijzigen.

Twijfelt u of het belang van de werkgever zwaarder weegt, dan dat van u? Dan kunt u het beste eerst met de werkgever gaan praten. Als u er niet onderling uit komt met uw werkgever, dan kan mediation mogelijk een oplossing bieden. In het uiterste geval kan het oordeel van de rechter gevraagd worden of de wijziging van de werktijden redelijk is.