Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Nee, uw werkgever mag u in principe niet ontslaan als u ziek bent. Er geldt namelijk een opzegverbod van het arbeidscontract tijdens ziekte. Dit opzegverbod geldt voor mensen met een vast contract, maar ook voor mensen met een tijdelijk contract. Loopt uw (tijdelijke) contract af tijdens uw ziekte? Dan hoeft uw werkgever dat niet te verlengen.

Er zijn echter wel uitzonderingen mogelijk waarbij u met een arbeidscontract ontslagen kan worden als u ziek bent:

  • Ontslag op staande voet. U kunt ook tijdens ziekte op staande voet ontslagen worden. Bijvoorbeeld omdat u wel bij een andere werkgever aan het werk bent of omdat u ondanks herhaalde waarschuwingen de regels bij ziekte overtreedt.
  • Bij bedrijfsbeëindiging. Uw werkgever kan bij bedrijfsbeëindiging de kantonrechter  vragen om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden, ook als u op dat moment ziek bent. U bent alleen beschermd tegen ontslag tijdens zwangerschap of met het bevallingsverlof. Dan kunt u namelijk nooit ontslagen worden.
  • Uw werkgever legt u een beëindigingovereenkomst voor. In dit geval loopt u het risico dat u geen ziektewetuitkering van UWV-werkbedrijf krijgt. Uw werkgever moet namelijk over het algemeen 2 jaar uw loon tijdens ziekte doorbetalen.  Als u akkoord gaat met ontslag, benadeelt u UWV Werkbedrijf. Indien u door uw ziekte niet op zoek kunt naar een nieuwe baan, heeft u ook geen recht op een WW-uitkering. Ga daarom niet akkoord met uw ontslag als u niet kunt werken door ziekte.