Je voelt je ziek, maar van de bedrijfsarts moet je werken.

Je bent ziek, maar de bedrijfsarts vindt dat je gewoon kunt werken. Anders wordt per direct je salaris stopgezet. Wat nu?

Als werknemer doe je er verstandig aan om in zo’n situatie zo snel mogelijk een deskundigenoordeel (second opinion) aan te vragen bij de verzekeringsarts van het UWV.

Zo’n deskundigenoordeel aanvragen kun je dus ook doen als de bedrijfsarts vindt dat je moet re-integreren, terwijl jij het daar niet mee eens bent. Een verklaring van je huisarts of een andere medisch specialist waaruit blijkt dat je arbeidsongeschikt bent, is in dergelijke gevallen niet voldoende. Het oordeel van de verzekeringsarts is bindend, je kunt er niet tegen in beroep gaan. Als die in jouw voordeel beslist, moet de werkgever je salaris weer doorbetalen.

Eigen onderzoek UWV-verzekeringsarts
De verzekeringsarts moet binnen tien dagen na de aanvraag een volledig eigen onderzoek verrichten. Dat lukt het UWV overigens zelden. In de praktijk kan het afgeven van een second opinion tot drie maanden duren. De verzekeringsarts kan aanvullende informatie inwinnen bij de behandelend artsen van de werknemer, maar hij is hiertoe niet verplicht. Word je in het ongelijk gesteld, dan kunnen de kosten van de second opinion op jou worden verhaald.

Kosten second opinion
Op dit moment kost de aanvraag voor een deskundigenoordeel € 100,00,- voor de werknemer en € 400,00 voor de werkgever.

(Bron: Intermediar)